ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

ВХОДНИ ТАКСИ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ

 

Ученици: 1.00 лв.

Възрастни: 4.00 лв.

Вход за възрастни за временни изложби: 2.00 лв.

Деца до 7 години и хора в неравностойно положение: безплатно

За участие в образователна програма по тематиката на музея: 1.00 лв.

Семеен билет /родители с едно, две или повече деца/: 5.00 лв.

Билет "Баба, дядо. внуче" /с едно, две или повече внучета/: 3.00 лв.

 

 

ЦЕНИ НА ЕКСКУРЗОВОДНИ БЕСЕДИ

 

Обзорна беседа: 10.00 лв.

Специализирана беседа: 10.00 лв.

Беседа на чужд език: 15.00 лв.

Подготовка и провеждане на образователна беседа извън тематиката на музея: 12.00 лв.

 

ТАКСИ ЗА УСЛУГИ

 

За заверяване на препис-извлечение на документи от основния, обменния и научно спомагателен фонд на музея:

 

Първа страница: 5.00 лв.

Всяка следваща страница: 2.50 лв.

 

За извършване на справка за наличието на материали във фонда на музея, библиография за подготовка материали за викторини и чествания:

 

Устна справка: 7.00 лв.

Писмена справка: 20.00 лв.

 

За идентификация на движими вещи като културни ценности:

 

Една движима културна ценност: 20.00 лв.

Група от движими културни ценности със сходни характеристики, вкл. монети и монетовидни предмети: 50.00 лв.

Колекция от движими културни ценности: 100.00 лв.

Издаване на удостоверение за извършена идентификация в музея: 4.00 лв.

 

Подготовка и провеждане на образователна програма и музеен урок в експозициите на музея: 15.00 лв.

 

Фотографско заснемане на експонати и интериори в експозициите на музея от посетители: 1.00 лв.

 

Видеозаснемане на експонати и интериори в експозициите на музея от посетители: 2.00 лв.

 

Заснемане на документални филми с културни ценности от фондовете: 40.00 лв. на всеки започнат час.

 

Заснемане на игрални филми в експозиционни зали и дворни пространства на музея: 200.00 лв. на всеки започнат час.

 

Заснемане на рекламни сесии в експозиционни зали и дворни пространства на музея: 20.00 лв. на всеки започнат час.

 

Заснемане на културни ценности от основния, обменния и научно-спомагателния фонд на музея на висока резолюция за публикации, изложби и др. и предоставянето им на електронен носител: 10.00 лв.

 

Заснемане от фотограф на музея на мероприятия и частни партита в залите на музея и предоставянето им на електронен носител: 20.00 лв.

 

Еднократно ползване на зали в музея:

 

Делнични дни през летен период: 50.00 лв. на час

Празнични дни през летен период: 60.00 лв. на час

Делнични дни през зимен период: 60.00 лв. на час

Празнични дни през зимен период: 70.00 лв. на час

Озвучаване от музея с два микрофона: 10.00 лв.

Сватбени ритуали: 100.00 лв.

Ползване на роял в зала „Съединение” за концертни изпълнения: 50.00 лв.

Ползване на мултимедията на музея: 150.00 лв.

 

Предоставяне на зали за временни изложби на фотографи и художници: 10.00 лв. на ден

 

При всички други неупоменати случаи: услугите се заплащат след писмен договор с музея.