ДИГИТАЛНО НАСЛЕДСТВО

Проектът „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“, финансиран от Програма BG08 “Културно наследство и съвременни изкуства“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, цели дигитализация на движимото и недвижимото културно-историческо наследство (КИН) от фондовете на най-важните културни институции на територията на Община Пловдив – Народна библиотека „Иван Вазов“, Регионален историческо музей – Пловдив, Регионален етнографски музей, Регионален археологически музей, Общински институт „Старинен Пловдив“ и Градска художествена галерия – Пловдив. Заедно с Община Пловдив, културни институции приемат предизвикателството и се отправят към едно голямо приключение, а именно дигитализация на многобройните културни обекти, с които Пловдив разполага; дигитализация, която към момента на кандидатстване не е правена от такъв масов характер на територията на Община Пловдив – 50 000 обекта на богатото културно-историческо наследство на Община Пловдив; 10 % от дигитализираните обекти са част от ромската култура. В рамките на проекта бяха изградени два дигитални центъра и четири мобилни дигитални станции, които дигитализират недвижимото наследство. Единият дигитален център се помещава в сградата на Народна Библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, а другият в сърцето на стария град на Пловдив – на ул. „Цанко Лавренов“ №10. Проектът има и силно иновативен характер, тъй като беше проведена етнографска експедиция в ромски квартали с цел документиране на ромски културни обекти. За целта на дигитализацията беше назначен персонал от четиринадесет експерта – седем експерта „КИН“ и седем експерта „Дигитализация”. Договорът за БФП бе подписан от Кмета на Община Пловдив – Иван Тотев на 29.4.2015 г. в сградата на Програмния оператор на Програма BG08 “Културно наследство и съвременни изкуства“ – Министерство на културата, като общата стойност на БФП е 586, 778,77 евро.

 

Връзки:

Проект „Дигитално културно-историческо наследство на община Пловдив” 

Проект „Дигитално културно-историческо наследство на община Пловдив” | Страница на Община Пловдив

eea grants | Страница на програмен оператор


Партньорство