ПЛАМЕН ЧЕТЕЛЯЗОВ
Пламен Четелязов - уредник

Роден съм в Пловдив през 1982 г. Учих в хуманитарна паралелка с математика и английски в СОУ "Патриарх Евтимий", след което записах икономика на социално-културната сфера в УНСС. Участвах в програмите за културен обмен между България и САЩ. Аз съм Магистър по медийна комуникация (журналистика, реклама и PR) в Пловдив. След 2008 публикувах свои текстове в списание "Mylife", по-късно станах редактор във вестник "Анонс". От 2011 година работя в Регионален исторически музей - Пловдив. Поддържам връзката на музея с медиите. Поддържам международните връзки и контакти на музея. Разработвам проекти за включването на музея по оперативни и национални програми. Отговарям за интернет страниците на музея. Аз съм един от експертите-дигитализация по проект „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“. Преминах обучение и работя с професионална фототехника, професионално студийно осветление и оборудване, скенери (вкл. 3D скенери), специализиран софтуер.

e-mail: rimplovdiv@gmail.com

https://plamen-chetelyazov.wixsite.com/monkilok


ПУБЛИКАЦИИ НА ПЛАМЕН ЧЕТЕЛЯЗОВ