ЕКСПЕРТИ
Румяна Тодорова-Донева | Експерт-специалист по КИН


Контакти:


Адрес: Пловдив, 4000, ул. "Цанко Лавренов" 1

Тел. +35932623378

e-mail: historymuzeumplovdiv@gmail.com 


Пламен Четелязов | Експерт-дигитализация

Пламен Четелязов е бакалавър по "Икономика на социално-културната сфера" от Университет за Национално и Световно Стопанство, София и магистър по "Медийна Комуникация (Журналистика, Реклама, PR)" от Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски". Работи в Регионален исторически музей - Пловдив от 2011 г. като уредник връзки с обществеността. Поддържа връзката на музея с медиите. Поддържа контактите на музея с Община Пловдив и Областна администрация по въпросите на културно-историческото наследство. Поддържа международните връзки и контакти на музея. Работи с неправителствени и обществени организации по въпросите на музейното дело и опазването на културни ценности. Отговаря за интернет страниците на музея и постоянното им актуализиране. Следи и отговаря за компютърните системи и мрежи в музея. Разработва проекти за включването на музея по оперативни и национални програми.

 

Контакти:


Адрес: Пловдив, 4000, пл. "Съединение" 1

Тел. +35932629409

Моб.тел. +359879886849

e-mail: rimplovdiv@gmail.com 

Лична страница: https://plamen-chetelyazov.wixsite.com/monkilok


Проект „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив” - повратен ресурс за изследователи и публика