КОНФЕРЕНЦИИ

Регионален исторически музей-Пловдив организира поредица от научни форуми и  конференции с цел изследване и популяризиране на историческото минало на Пловдив и приносът на пловдивските дейци в националната история на България:

 

1992 г. - Национална научна сесия «100 години от Първото българско земеделско- промишлено изложение»

 

***


1994 г. - Национална научна сесия «Училищната книжнина в България през ХІХ век»

 

***


1995 г. - Национална научна конференция «Съединението на България от 1885 г. и нациоанлно обединителната програма на българите»

 

***


1998 г. - Национална научна сесия «Пловдив по пътя към модерния свят»

 

***


2000 г. -  Национална научна  конференция «Европейските влияния в Пловдив от ХVІІІ до средата на ХХ век»

 

***


2001 г. - Национална научна сесия «Кирил Патриарх Български – живот и дело»

 

***


2003 г. - Научна сесия «Пловдивският край в национално-освободителното движение на българите от Македония и Тракия след Берлинския конгрес»

 

***


2004 г. - Национална научна сесия «Пловдив в културната история на България»

 

***


2006 г. - Национална научна конференция «МЛАДИ» И «СТАРИ» В БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ»

 

***


2008 г. - Научен форум ПЛОВДИВСКИ ПРИНОСИ 2008 «Архитектурното наследство на Пловдив като посредник между историята и съвременността»

 

***


2009 г. - Научен форум ПЛОВДИВСКИ ПРИНОСИ 2009 «РОД, СЕМЕЙСТВО, ОТЕЧЕСТВО»

 

***


2010 г. - Национална научна конференция посветена на 125 години от Съединението на България «МИТОВЕ И ИСТОРИИ В БЪЛГАРИЯ»

 

***

 

2012 г. - Научна конференция "БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА В ПЛОВДИВ ПРЕЗ XIX и XX век"

 

Институт за исторически изследвания при БАН, Община Пловдив, Регионален исторически музей – Пловдив и Фондация „Димитър Петров Кудоглу” организираха научен форум „Пловдивски приноси” на тема „Благотворителността в Пловдив през ХІХ и ХХ век”. Форумът се проведе на 25 октомври 2012 година и беше посветен на 150-годишнината от рождението на Димитър Петров Кудоглу, най-големия дарител на българското здравеопазване. Научен ръководител беше професор Василка Танкова – ръководител на секция „Нова българска история” на Института за исторически изследвания. Участваха доц. д-р Росица Стоянова (ИИстИ), проф. дин Веска Николова (ИИстИ), д-р Мая Лесинска (Медицински Университет – Пловдив), докт. Адриана Любенова (ИИстИ), Румяна Донева (РИМ – Пловдив), д-р Видин Сукарев (РИМ-Пловдив), Свобода Запрянова (РИМ-Пловдив), Йорданка Кривошиева (РИМ-Пловдив), ас. Иванка Митева (РИМ-Пловдив), Владимир Балчев (ТДДА – Пловдив), Вера Кисьова (РИМ-Пловдив), Анна Илиева (РИМ-Пловдив), ас. Стефан Шивачев (РИМ-Пловдив), Райна Каблешкова (РЕМ-Пловдив), Георги Радославов (ИМ-Перник), Иванка Ангелова (ТДДА – Кърджали), Светлана Петкова (ТДДА-Пловдив), Александър Пижев (РИМ-Пловдив), Пламен Четелязов (РИМ-Пловдив), Мария Карадечева (РИМ-Пловдив).

 

***

 

2014 г. - НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АКАДЕМИК ИВАН ЕВСТРАТИЕВ ГЕШОВ (1849 – 1924) – ДЪРЖАВНИК, ОБЩЕСТВЕНИК И УЧЕН, МЕЦЕНАТ НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА И КУЛТУРА”

 

На 6-ти и 7-ми ноември 2014 г. в зала „Съединение” на Регионален исторически музей – Пловдив се проведе национална научна конференция „Академик Иван Евстратиев Гешов (1849 – 1924) – държавник, общественик и учен, меценат на българската наука и култура”. Организатори на събитието бяха: Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките, Регионален академичен център – Пловдив, Регионален исторически музей – Пловдив и Община Пловдив. Конференцията беше посветена на Иван Евстратиев Гешов – един от двамата пловдивчани, министър-председатели на България. Свои доклади изнесоха над 30 историци от Българската академия на науките, университетските центрове, архивите и музеите в България.

 

***

 

2015 г. - НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ 1885 – 130 ГОДИНИ ПО-КЪСНО“

 

По програмата на Национален комитет за честването на 130-годишнината от Съединението на България, под председателството на г-н Росен Плевнелиев – Президент на Република България, на 25-ти и 26-ти юни 2015 г., в зала „Съединение” на Регионален исторически музей – Пловдив, се проведе национална научна конференция на тема: „Съединението на България от 1885 г. – 130 години по-късно”. В програмата бяха включени над 30 доклада на изследователи от Българската академия на науките (БАН), университетските центрове в София, Пловдив, Велико Търново, Шумен и Благоевград, музейни специалисти, експерти и преподаватели по история в българските училища. Докладваха се новооткрити факти за Съединението на България, пречупени през погледа на изследователите 130 години след събитията.

 

***

 

2017 г. - НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПЛОВДИВ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIX И XX ВЕК – ОБЩЕСТВО, ЛИЧНОСТИ, МЕСТНА ВЛАСТ“

 

Институт за исторически изследвания – БАН, Регионален исторически музей – Пловдив и Община Пловдив организираха Национална научна конференция „Пловдив през втората половина на XIX и XX век – общество, личности, местна власт”. Конференцията се проведе под патронажа на инж. Иван Тотев – кмет на Община Пловдив. В научната среща взеха участие 38 изследователи на историята на Пловдив от Българската академия на науките, университетските центрове, архиви, библиотеки и музеи. Всеки доклад има своя научен принос за важни въпроси от историята на Пловдив през XIX и XX век. Конференцията бе посветена на 150 годишнината от рождението на големия пловдивски общественик Недко Каблешков.