ПРОГРАМА НА МУЗЕЯ
Регионален исторически музей – Пловдив е създаден през 1951 г. като научна и културна организация за издирване, изучаване, опазване и представяне на културните ценности за миналото на Пловдив и Пловдивския край за периода от XV – XX век. В неговия фонд се съхраняват над 60 000 експоната, сред които са уникални колекции от хладно и огнестрелно оръжие, ордени и медали, военно снаряжение, лични вещи, печатни издания, облекло и предмети от градския бит, снимки и документи. Регионален исторически музей – Пловдив разполага с четири експозиции – „Българско възраждане”, „Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX век”, „Съединение на България от 1885 г.” и Музеен център за съвременна история.

МУЗЕЯТ И COVID-19


От 4.01.2021 г. Регионален исторически музей - Пловдив приема посетители при следните условия:
1. Влизането в експозициите се извършва по двама души, с изключение на семейните посещения. След закупуването на билет от посетителя залите се разглеждат последователно, като в една зала не могат да бъдат едновременно повече от двама посетителя или семейство. Във всяка сграда на музея може да има максимум до десет души посетители. Разглеждането на залите се извършва еднопосочно, като е забранено повторното разглеждане на зали;
2. Между всеки от посетителите в експозициите се спазва поне 1,5 метра физическо разстояние;
3. Всички посетители са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство покриващо изцяло носа и устата /кърпа, шал, шлем/;
4. На входа на експозицията се осигурява дезинфектант за задължително дезинфекциране на ръцете на посетителите;
5. Забранено е пипането с ръце на музейните витрини;
6. Противоепидемичната мярка за спазване на физическата дистанция от най-малко 1,5 метра се спазва от всички лица и в дворните пространства на музея;
7. С цел предпазване здравето на служителите и посетителите са забранени груповите посещения в музея. Изнасянето на беседа е разрешено само и единствено в откритите дворни пространства на музейните експозиции при спазване на дистанция от 1,5 метра между присъстващите;
.............................................................................................................................................
ЕКСПОНАТ НА МЕСЕЦА
Оригиналната сабя на Георги Стойков Раковски, която е собственост на Регионален исторически музей - Русе, гостува в експозиция "Българско Възраждане" на ул. „Цанко Лавренов” №1. Тя е един от акцентите в изложбата на Регионален исторически музей - Пловдив, посветена на 200 години от рождението на основателя и пръв ръководител на българското националноосвободително движение. Изложбата може да бъде разгледана до края на месец юни.
„През 1967г. във фонда на Исторически музей – Русе постъпва сабя, на която се чете гравиран със злато надпис в два реда: “Сава С. Раковски 1 май 1854год”. Сабята е намерена в стара къща в с. Ново село, Русенско през 1955г. Собственикът предал откритото ръждясало острие на селския ковач, за да направи от него нож. Когато ръждата пада, става ясно, че лошо запазеното острие не е обикновено. Надписът говори недвусмислено за факта, че това е лично оръжие на видния наш възрожденец и родолюбец, идеолог на четническата тактика в българското национално-освободително движение Георги Стойков Раковски.“
Ренета Рошкева – Регионален исторически музей – Русе