ПРОГРАМА НА МУЗЕЯ
Регионален исторически музей – Пловдив е създаден през 1951 г. като научна и културна организация за издирване, изучаване, опазване и представяне на културните ценности за миналото на Пловдив и Пловдивския край за периода от XV – XX век. В неговия фонд се съхраняват над 60 000 експоната, сред които са уникални колекции от хладно и огнестрелно оръжие, ордени и медали, военно снаряжение, лични вещи, печатни издания, облекло и предмети от градския бит, снимки и документи. Регионален исторически музей – Пловдив разполага с четири експозиции – „Българско възраждане”, „Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX век”, „Съединение на България от 1885 г.” и Музеен център за съвременна история.

МУЗЕЯТ И COVID-19


От 4.01.2021 г. Регионален исторически музей - Пловдив приема посетители при следните условия:
1. Разглеждането на залите се извършва еднопосочно, като е забранено повторното разглеждане на зали. В експозициите се осъществяват събития, но се използва не повече от 50% от капацитета на обектите;
2. Между всеки от посетителите в експозициите се спазва поне 1,5 метра физическо разстояние;
3. Всички посетители са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство покриващо изцяло носа и устата /кърпа, шал, шлем/;
4. На входа на експозицията се осигурява дезинфектант за задължително дезинфекциране на ръцете на посетителите;
5. Забранено е пипането с ръце на музейните витрини;
6. Противоепидемичната мярка за спазване на физическата дистанция от най-малко 1,5 метра се спазва от всички лица и в дворните пространства на музея;
.............................................................................................................................................
ЕКСПОНАТ НА МЕСЕЦА