ИЗЛОЖБА
На 14 април 2021 г. в Цар Симеоновата градина на Пловдив беше открита изложбата „МЕЧТАТЕЛ БЕЗУМЕН, ОБРАЗ НЕВЪЗМОЖЕН“, посветена на 200 години от рождението на Георги Стойков Раковски. Представяме двадесетте табла, които проследяват живота и делото на основателя и пръв ръководител на българското националноосвободително движение. Обърнато е внимание на времето, когато Георги Стойков Раковски учи в Цариград заедно със Сава Доброплодни, Иван Богоров и други видни сънародници. Там той овладява седем езика, но съзнателно пренебрегва благоприятните предпоставки за един успешен живот и посвещава съдбата си на освобождението на отечеството. Разказано е за пребиваването му в Марсилия, където българинът възприема идеите на Джузепе Гарибалди и Джузепе Мацини за борба срещу чуждото потисничество, както и за заточението му в цариградския затвор. Разкрити са плановете за освобождение на България, които Георги Стойков Раковски изготвя с убеждението, че при осъществяването им трябва да участва целият народ. Показано е как издаваните от него „Горски пътник“, „Българска дневница“ и „Дунавски лебед“ достойно отстояват възгласа му: „Наша свобода от нас зависва“. Обърнато е специално внимание на Първата българска легия, която Георги Стойков Раковски замисля и организира като ядро на бъдеща освободителна армия, четническото движение, което той подпомага до края на живота си, неговата научна, книжовна, литературна и езиковедска дейност, подчинени на идеята да изтъкне древността на българския народ и да вдъхне гордост и вяра в бъдещето. В таблата намира място и паметта и почитта към великия българин.