ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

Регионален исторически музей – Пловдив предлага различни дейности и услуги. Специалисти от музея изготвят кратки исторически справки по теми свързани с историята на Пловдив и Пловдивския край 15-19 век. Можете да ползвате богатия документален и снимков фонд на музея като поръчате необходимата снимка или документ, които ви се предоставят сканирани. Залите на музея се наемат чрез заплащане и могат да се ползват за презентации, представяне на книги, организиране на чествания или други събития, които не противоречат на дейността на институцията.

 

I. Такси в РИМ – Пловдив:

 

1. За заверяване на препис и препис – извлечение на документи от основния, обменния и научно – спомагателния фонд на музея:

 

а) За първа страница – 5.00 лв;
б) За всяка следваща страница – 2.50 лв;

 

2. За извършване на справка за наличието на документи и движими културни ценности в основния, обменния и научно-спомагателния фонд на музея:

 

а) За устна справка – 7.00 лв;
б) За писмена справка –20.00 лв;

 

3. За издаване на удостоверение за идентификация на движими вещи като културни ценности:

 

а) За една движима културна ценност – 20.00 лв;
б) За група от движими културни ценности със сходни характеристики, включително монети и монетовидни предмети – 50.00 лв;
в) За колекция от движими културни ценности – 100.00 лв;

 

II. Цени на входни билети за експозициите на музея:

 

а) Възрастни – 3.00 лв;
б) Ученици и студенти – 1.00 лв;
в) Деца до 7 години и инвалиди – безплатно;
г) За участие в образователни програми по тематиката на музея – 1.00 лв;
д) За възрастни за временни изложби в Музеен център за съвременна история - 2.00 лв.

 

Забележка: Съгласно препоръките на ЮНЕСКО, Министерството на културата и Решение на Общински съвет Пловдив всеки първи четвъртък от месеца е безплатен.

 

III. Цени на екскурзоводни беседи:

 

а) Обзорна беседа – 6.00 лв;
б) Специализирана беседа – 8.00 лв;
в) Беседа на чужд език – 10.00 лв;
г) За подготовка и провеждане на образователна беседа извън тематиката на музея – 8.00 лв;

 

IV. Цена за фотографско заснемане на експонати и интериори в експозициите на музея от посетители – 1.00 лв;

 

V. Цена за видеозаснемане на експонати и интериори в експозициите на музея от посетители – 2.00 лв;

 

VI. Заснемане на документални филми с културни ценности от фондовете на музея и интериорни пространства – 40.00 лв. на всеки започнат час;

 

VII. Заснемане на игрални филми в експозиционните зали и дворни пространства на музея – 200.00 лв. на всеки започнат час;

 

VIII. Заснемане на рекламни сесии в експозициите и дворните пространства на музея – 20.00 лв. на всеки започнат час;

 

IX. Заснемане на културни ценности от основния, обменния и научно-спомагателния фонд на музея на висока резолюция за публикации, изложби и други и предоставянето им на електронен носител – 10.00 лв. за брой;

 

X. Предоставянето на копия на снимки от библиотечния и научно – спомагателния фонд на музея на електронен носител на ниска резолюция:

 

а) За първо копие – 1.00 лв;
б) За всяко следващо – 0,50 лв;

 

XI. Заснемане на фотографа на музея на мероприятия и частни партита в залите на музея и предоставянето им на електронен носител – 20.00 лв;

 

XII. Наем зала „Съединение” и другите експозиционни зали и дворни пространства на музея:

 

а) В делнични дни на летен сезон – 50.00 лв. на час;
б) В празнични дни на летен сезон – 60.00 лв. на час;
в) През зимния сезон с отопление на експозиционните зали от 1 ноември до 31 март – 60.00 лв. на час;
г)С озвучаване от музея – 60.00 лв. на час;
Д)За използване на мултимедия на РИМ – Пловдив при провеждане на събития в или извън музея – 40.00 лв. на ден;
Е)Наем за използване на рояла за концертни изпълнения - 50.00 лева на мероприятие;

 

XIII. Наем на изложбени зали за временни изложби на фотографи и художници – 10.00 лв. на ден;

 

XIV. Наем зали и дворни пространства на музея за детски партита със занимателни игри и образователни програми на историческа тематика, водени от уредник или екскурзовод – 60.00 лв. на час;

 

XV. Подготовка на библиографски справки на историческа тематика, материали за викторини и чествания – 10.00 лв;

 

XVI. Организация на сватбени ритуали в музейните пространства – 550.00 лв;

 

При всички други неупоменати случаи услугите се заплащат след писмен договор.