СПЕЦИАЛИСТИ

н.с. Стефан Шивачев – Директор
Роден на 17 юли 1954 г. в Пловдив. Завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, специалност история през 1979 г. Работи като учител (1979-1980), журналист в Българска телевизия (1980-1985), уредник в Регионален исторически музей – Пловдив (1985-1988), научен сътрудник в Регионален исторически музей – Пловдив (1988-1993). Директор на музея от 1993 г. Научни интереси – Българският национален въпрос и история на Пловдив. Има над 80 научни публикации, сред които монографията „Тракийската организация в Пловдив” (1997) и „Книга за Пловдив” (в съавторство, 1999).
E-mail: ssh@historymuseumplovdiv.com

 

Вера Кисьова – Завеждащ отдел
Родена в Пловдив. Завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, специалност история през 1981 г. Работи като специалист в Държавен архив Пловдив и уредник в Регионален исторически музей – Смолян. От 1989 г. e уредник в Регионален исторически музей – Пловдив и завеждащ отдел „Книгоиздаване” от 2002 г. Научните и интереси са в областта на културната история на Пловдив. Автор на редица изложби и научни публикации.
E-mail: vkissiova@hotmail.com


Мария Карадечева – Главен уредник
Завършва история във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Четири години работи като учител. През 1987 г. постъпва на работа в отдел „Съединение на България 1885 г.” на Регионален исторически музей – Пловдив. От 1989 г. се занимава с образователните програми в музея. Има два спечелени проекта към Центъра за изкуства „Сорос” – “Късчета памет” (1998). и „Памет за утре в музейната работилница” (1999). Специализира в Полша (2000) и САЩ (2004). Главен уредник в Регионален исторически музей – Пловдив от август 2011 г. Научни интереси – Източна Румелия и Съединение на България.
E-mail: mariakaradecheva@yahoo.com


н.с. II ст. Иванка Митева
Родена в Пловдив през 1959 г. Завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност история през 1982 г. Две години работи като учител по история. От 1987 г. научен сътрудник в Регионален исторически музей – Пловдив. Изследва проблемите на социалната и демографска структура на Пловдив. Има публикации в съответната област. Автор на редица музейни изложби.
E-mail: miteva_i@abv.bg


д-р Видин Сукарев – Уредник
Роден на 13 май 1977 г. в Пловдив. Завършва история във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методии” през 2000 г. Работи като учител (2000-2003) От септември 2003 постъпва на работа в Регионален исторически музей – Пловдив. През 2009 г. защитава дисертация за придобиване на научна степен „Доктор по история” на тема „Духовна култура и душевност на българина ХV-ХVІІ век” Научни интереси – история на българската култура, история на България ХV-ХVІІ век, средновековна история, история на Пловдив.
E-mail: vidboy@abv.bg

 


Кръстина Нешева – счетоводител
Родена на 18.04.1962 г. в Пловдив. Работи в Регионален Исторчески музей от 5.03.2007 г.
E-mail: nesheva1962@abv.bg

 

Пламен Четелязов - Уредник и Връзки с обществеността

Пламен Четелязов е роден в Пловдив на 29.11.1982 г. Учи в хуманитарна паралелка с математика и английски в СОУ "Патриарх Евтимий", след което записва икономика на социално-културната сфера в УНСС. Участва в програмите за културен обмен между България и САЩ. Магистър по медийна комуникация (журналистика, реклама и PR) в Пловдив. Публикува свои текстове в списание "Mylife", по-късно става редактор във вестник "Анонс". Работи в Регионален исторически музей - Пловдив от 17.10.2011.

E-mail: rimplovdiv@gmail.com

 

Румяна Тодорова-Донева – Екскурзовод
Родена в Пловдив. През 2001 г. завършва ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр.Благоевград, специалност: история. Работи в Регионален исторически музей - Пловдив от 17.08.2011. Научни интереси - Античност, Краезнание, История на Пловдив.
E-mail: historymuzeumplovdiv@gmail.com

 


Александър Пижев – Завеждащ отдел
Роден през 1949 г. в Пловдив. Завършва историия във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методии”, 1980 г. Работил е в Регионален археологически музей – Пловдив и като етнограф в сдружение „Старинен Пловдив”. В Регионален исторически музей – Пловдив е на работа от 1990 г. като уредник. От 1997 г. завеждащ отдел „Българско Възраждане”. Научни интереси – архитектурна и църковна история. Автор на книгите – „Очерци за историята на Пловдив”, „Старинен Пловдив”, „Православни храмове в Пловдив”, „Българската Голгота” и „Пловдив преди и сега”.
E-mail: hm_plovdiv@mail.bg