СБОРНИЦИ И ДОКЛАДИ

1992 г. - Национална научна сесия «100 години от Първото българско земеделско- промишлено изложение»
В този сборник са публикувани доклади и научни съобщения по случай 100 години от първото българско земеделско-промишлено изложение от проведената научна сесия, организирана от Министерство на културата, Национален център за музей, Институт по история при БАН, Международен панаир-Пловдив и Дирекция „Културно-историческо наследство”-Пловдив, която се проведе на 17-18 септември 1992 г.

 

1994 г. - Национална научна сесия «Училищната книжнина в България през ХІХ век»
В този сборник са публикувани доклади и съобщения от научна сесия посветена на 125-годишнината на организираното книгоиздаване в България и 160-годишнината от рождението на Драган В. Манчов, организирана от Национален център за музей, галерии и изобразителни изкуства, Община Пловдив и Регионален исторически музей-Пловдив, която се проведе на 12-13 октомври 1994 г., с научен ръководител проф. д-р п.н. Вера Бойчева.

 

1995 г. - Национална научна конференция «Съединението на България от 1885 г. и нациоанлно обединителната програма на българите»
В този сборник са публикувани доклади и съобщения от научната конференция, посветена на 110-годишнината от Съединението на България, „Съединението на България от 1885 г. и националнообединителната програма на българите” проведена в Пловдив на 5-6 септември 1995 г. с научен ръководител проф. Елена Стателова.

 

1998 г. - Национална научна сесия «Пловдив по пътя към модерния свят»
Сборник с доклади от национална научна конференция „Пловдив по пътя към модерния свят” с научен ръководител проф. Андрей Пантев, проведена на 20-21 май 1998 г. в Пловдив.

 

2000 г. -  Национална научна  конференция «Европейските влияния в Пловдив от ХVІІІ до средата на ХХ век»
В този сборник са публикувани докладите от научната конференция „Европейски влияния в Пловдив ХVІІІ до средата на ХХ век”, организирана от Община Пловдив и Регионалин исторически музей-Пловдив, и проведена на 16-17 май 2000 г. в зала „Съединение” с научен ръководител доц. д-р Райна Гаврилова.

 

2001 г. - Национална научна сесия «Кирил патриарх Български – живот и дело»
В сборника са вклучени доклади и научни съобщения от юбилейна научна сесия „Кирил патриарх Български – живот и дело”, проведена в Пловдив на 7 март 2001 г., организирана от Инициативния комитет за честване на 100 години от рождението и 30 години от смъртта на Кирил патрирарх Български в Пловдив.