ГОДИШНИЦИ

2003
В този сборник са публикувани докладите от научна сесия „Пловдивският край в национално-освободителното движение на българите в  Македония и Тракия след Берлинския конгрес”, проведена в зала „Съединение” на Регионален исторически музей-Пловдив на 16 юни 2003 г. по повод 100-годишнината на Илинденско-Преображенското въстание и 110-годишнината от създаването на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.
Организатори на сесията: Институт по история при Българска академия на науките, Македонски научен институт, Тракийски научен институт и Регионален исторически музей-Пловдив с Научен ръководител ст.н.с. д-р Ангел Димитров.

 

2004
В този годишник на Регионален исторически музей-Пловдив за 2004 г. са публикувани доклади от научен форум „ПЛОВДИВСКИ ПРИНОСИ” на тема „ПЛОВДИВ В КУЛТУРНАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ”, проведен на 8-9 октомври 2004 г. в зала „Съединение” на Регионален исторически музей-Пловдив. Организатори на форума – Институт по история при БАН, Национален център за музеи, галерии и изобразителни изкудтва, Регионален исторически музей-Пловдив и Община Пловдив. Подготовката и научното ръководство на форума са осъществени от ст.н.с. д.и.н. Георги Марков – директор на Института по история, ст.н.с. д-р. Василка Танкова, Димитър Пиронков – началник отдел „Организационно-методическа дейност” в НЦМГИИ и н.с. Стефан Шивачев – директор на Регионален исторически музей-Пловдив с научен ръководител проф. д.и.н. Илия Тодев. Годишникът се издава в памет на големия изследовател на Българското възраждане професор Кумка Шарова, която даде идеята за темата на научен форум „ПЛОВДИВСКИ ПРИНОСИ 2006”.

 

2006
В този годишник на Регионален исторически музей-Пловдив за 2006 г. са публикувани доклади от научен форум „ПЛОВДИВСКИ ПРИНОСИ 2006” на тема „МЛАДИ” И „СТАРИ” В БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ, проведен на 10-11 октомври 2006 г. в зала „Съединение” на Регионален исторически музей-Пловдив с научен ръководител проф. д.и.н. Илия Тодев. Годишникът се издава в памет на големия изследовател на Българското възраждане професор Кумка Шарова, която даде идеята за темата на научен форум „ПЛОВДИВСКИ ПРИНОСИ 2006”.

 

2008
В този годишник на Регионален исторически музей-Пловдив за 2008 г. са публикувани доклади от научен форум „ПЛОВДИВСКИ ПРИНОСИ 2008” на тема „АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ПЛОВДИВ КАТО ПОСРЕДНИК МЕЖДУ МИНАЛОТО И СЪВРЕМЕННОСТТА”, проведен на 9-10 октомври 2008 г. в къща „Георгиади” и посветена на 160-годишнината от построяването на тази забележителна сграда-национален паметник на култерата.

 

2009
В този годишник на Регионален исторически музей-Пловдив за 2009 г. са публикувани доклади от научен форум „ПЛОВДИВСКИ ПРИНОСИ 2009” на тема „РОД, СЕМЕЙСТВО, ОТЕЧЕСТВО” /Пловдивските фамилии в националната история на България/, проведен на 7-8 октомври 2009 г. в зала „Съединение”. Организатори на форума – Института по история при БАН, Регионален исторически музей-Пловдив и Община Пловдив с научен ръководител академик Георги Марков.

 


Свали годишник 2009 (.PDF формат)

2014
Иван Евстратиев Гешов - държавник, общественик, учен, меценат на българската наука и култура

Свали годишник 2014 (.DOC формат)

2015
Съединението на България от 1885 г. - 130 г. по-късно

Свали годишник 2015 (.PDF формат)

2010
В този Годишник на Регионален исторически музей – Пловдив за 2010 година са публикувани доклади от Национална научна конференция на тема „МИТОВЕ И ИСТОРИИ В БЪЛГАРИЯ”, посветена на 125-годишнината от Съединението на България. Организирана от Институт за исторически изследвания при БАН, Дирекция „Културно наследство” на Министерство на културата, Община Пловдив и Регионален исторически музей – Пловдив и проведена на 10 и 11 юни 2010 г. в зала „Съединение” с научен ръководител академик Георги Марков.

Свали годишник 2010 (.PDF формат)