ПРОГРАМА НА МУЗЕЯ
Регионален исторически музей – Пловдив е създаден през 1951 г. като научна и културна организация за издирване, изучаване, опазване и представяне на културните ценности за миналото на Пловдив и Пловдивския край за периода от XV – XX век. В неговия фонд се съхраняват над 60 000 експоната, сред които са уникални колекции от хладно и огнестрелно оръжие, ордени и медали, военно снаряжение, лични вещи, печатни издания, облекло и предмети от градския бит, снимки и документи. Регионален исторически музей – Пловдив разполага с четири експозиции – „Българско възраждане”, „Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX век”, „Съединение на България от 1885 г.” и Музеен център за съвременна история.
.............................................................................................................................................
ЕКСПОНАТ НА МЕСЕЦА
Приключи началният етап на проекта „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив”. Интернет платформата, на която могат да бъдат разгледани всички дигитализирани културни ценности, вече е готова и съвсем скоро ще бъде видима за широката общественост. Регионален исторически музей – Пловдив стартира представянето на своите фондове със сканове, фотографии и 3D модели на 8000 художествени произведения, книги и печатни материали, документи, предмети и оръжия, фотографии. Освен всичко друго, проектът дава възможност и за допълването на наличната информация за културните ценности, които съхраняваме във фондовете си. Този потенциал на извършените дейности вече дава плодове: При фотографското заснемане на предмети и оръжия, експертите на музея по проекта се натъкнаха на ваза, която беше заведена в инвентарната книга като „Спортна купа от 1963 година”. Изящната и изработка обаче осъмни специалистите, че става въпрос за много по-ценен експонат от обикновен спортен трофей. Върху вазата бяха открити два надписа. Първият е на немски език: USIC RINGING MEISTER SCHAFT 1963. Вторият беше определен от музейните уредници като персийски. Значението му беше разтълкувано с любезната помощ на Културно представителство към посолството на Ислямска Република Иран, на които бяха изпратени множество фотографии във висока резолюция и 3D модел на културната ценност. Дословният превод на български гласи: За спомен от отбора по борба на държавната железница на Иран в състезанията по борба между железниците в България 1342г. (1963г.). Оказа се, че вазата е изработена от майстори на специфичния ирански занаят за гравиране върху метал - галамзани, който съчетава по уникален начин похвати характерни за металообработката, дърворезбата, общия релеф, портретизма и изобразителната миниатюра. Най-вероятно културната ценност е била подарена по повод спортно състезание под егидата на Международния железничарски спортен съюз (USIC), което се е провело в България през 1963 г. Артефактът засвидетелства приятелство и уважение.